CANAL ÈTIC

Perfumeries Gotta seguint els seus valors, creu fermament amb la importància de donar resposta a tots els possibles comportaments contraris a l'ètica i normatives vigents. Per això incorporem un canal de comunicació que serveixi d'instrument per a elevar qualsevol possible irregularitat, incompliment o comportament contrari a l'ètica, la legalitat i les normes que regeixen aquesta empresa. Totes les denúncies realitzades a través d'aquesta bústia podran ser anònimes.

Tota comunicació que es faci mitjançant aquest canal serà tractada amb la màxima confidencialitat, així com estableix la llei.

En cas que el denunciant vulgui identificar-se s'ha habilitat, dins de la denúncia, un apartat opcional on introduir les seves dades i poder adjuntar qualsevol documentació que consideri oportuna.

FORMULARI DE COMUNICACIÓ INTERNA

Objecte de la denúncia

Fes una breu descripció dels fets i, si vols denunciar de manera anònima, procura no incorporar informació que t'identifiqui. Indica com podem verificar el que ens comuniques i aporta tota la documentació disponible sobre l'assumpte. S'aconsella facilitar tota la informació delicada en el bloc 3 mitjançant un document adjunt..

1. Dades de la persona que realitza el comunicació: Deixar buit per a denúncies anònimes

2. Canal de comunicació amb l'empresa: 

Per rebre justificant de rebut i requerir més informació, indiquí:

3. Descripció dels Fets a comunicar:

Per adjuntar documentació fes click al botó 'Trïi l'arxiu' i obrirà una finestra per a seleccionar el mateix.

Pots adjuntar un màxim de 10 arxius.

En aquest cas li avancem que aquesta serà gravada per a garantir la correcta transcripció de la informació.

Rebrà justificant de rebut del formulari en un termini màxim de 7 dies, utilitzant el canal sol·licitat. Rebrà resposta de la investigació en un termini màxim de 3 mesos.

En cas que ho prefereixi posem altres vies de comunicació a la seva disposició:

WhatsApp

(Al missatge és necessari indicar; "canal ètic:" i exposar el desitjat)
INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades personals que ens pugui facilitar en aquest canal de denúncia passessin a formar part de l'empresa Comercial Caus SL per al seu tractament, amb la finalitat de complir amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció Les seves dades seran comunicades a les autoritats competents en la matèria. Comercial Caus SL conservarà les seves dades seguint les indicacions de la normativa vigent. De qualsevol dels apartats anteriors, pot exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió i oposició, i sol·licitar informació addicional, indicant-ho per escrit a Comercial Caus SL adreça Carretera Nacional II km 454, 25180 ALCARRÀS (Lleida) o per correu electrònic en l'adreça: [email protected]. (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals).
Producte afegit a la llista de desitjos